Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Juholt står fast: Öka EU:s insyn

Oppositionsledaren Håkan Juholt (S) avvisar kritiken att en förhandsgranskning av EU-ländernas budgetar skulle öka EU:s makt mot medlemsländerna. Det handlar om att skapa tilltro och öppenhet, säger Juholt.

Efter en intervju med Europaportalen där Håkan Juholt föreslog att EU:s revisionsrätt skulle ges möjligheten att förhandsgranska EU-ländernas budgetar höjdes kritiska röster i den svenska debatten att detta var "en gigantisk förstärkning av EU:s makt" eller "ett stort steg i riktning mot en förbundsstat". Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sade till Dagens Nyheters pappersupplaga 10 september att förslaget skulle leda "till mer Brysselstyrning".  

Vid ett hastigt intervjutillfälle på måndagen i riksdagen i samband med en socialdemokratisk upptakt inför EU-valet 2014 bemötte han kritiken.

Är du rädd för att om EU:s revisionsrätt fick makten att förhandsgranska EU-ländernas budget så skulle EU:s makt öka mot medlemsländerna?

– Nej, det är jag inte, av den enkla anledningen att hela EU-projektet måste bygga på tilltro och öppenhet.  Det vi ser nu är konsekvensen av att Tyskland och Frankrike tidigare slarvade med att följa EU:s budgetregler. Därefter är det uppenbart att flera länder undanhållit fakta när det gäller den egna nationens ekonomi, vilket har försatt oss i denna situation. Hela EU-bygget måste bygga på transparens, trovärdighet och samarbete - inte konkurrens och felaktiga uppgifter till varandra. Så jag välkomnar om revisionsrätten, eller om man finner någon annan institution som är bättre lämpad, får  möjligheten att granska ländernas budgetar, sade Håkan Juholt.