Pedro Passos Coelho, Portugals premiärminister, samtalar med IMF-chefen Christine Lagarde. Arkivbild.

Bild: Europeiska Unionens råd

Hoppa till artikelns andra spalt.

Portugal och Ungern på fallrepet

Samtidigt som kommissionen hotar Ungern med indragning av EU-bidrag på grund av statsfinansiell misskötsel kommer signaler att Portugal behöver ytterligare ett krislån.

Ministerrådet har under flera år påpekat att Ungern måste hålla ordning på sina statsfinanser.

EU:s finansministrar gav i dag tisdag mandat till kommissionen att gå vidare med ärendet. Eftersom Ungern inte är ett euroland har man inte samma möjlighet att utdöma böter. Istället kan kommissionen frysa utbetalningar från unionens sammanhållningsfonder till landet om de inte kommer till rätta med sitt för stora budgetunderskott.

– Det innebär att om Ungern inte kommer till rätta med sina finanspolitiska mål i år har vi möjligheten att föreslå en indragning av sammanhållningsfonderna, sade EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn på tisdagen.

Frysningarna av utbetalningar till Ungern kan sättas i verket i början av nästa år.

– Det är gott om tid att ingripa och se till att målen nås i linje med ministerrådets rekommendationer, tillade Olli Rehn.

Ministerrådet har sedan 2004 påpekat Ungern för att landets budgetunderskott har varit större än de tre procent av bruttonationalprodukten som är den rekommenderade nivån inom stabilitets- och tillväxtpakten.

Samtidigt pekar varningstecken mot att de portugisiska åtgärderna inte räcker för att återfå marknadens förtroende. Ett andra krislån kan bli nödvändigt, skriver den amerikanska tidningen Wall Street Journal.

Portugal måste få tillgång till finansmarknaden för att kunna låna upp nya pengar som behövs för att betala tillbaka gamla lån på nio miljarder euro.

I mitten av januari nedgraderade Standard & Poor’s Portugals kreditvärdighet. Det gör att Portugals i dagsläget måste betala ohållbara tolv procent för att kunna sälja sina statsobligationer på finansmarknaden.