Fredrik Reinfeldt (M) måste komma överens med Håkan Juholt (S) för att ett svenskt deltagande ska kunna komma på tal.

Fredrik Reinfeldt (M) måste komma överens med Håkan Juholt (S) för att ett svenskt deltagande ska kunna komma på tal.

Bild: Fredrik Haglund

Socialdemokraterna möter regeringen om finanspakt

Ett beslut om svenskt deltagande i EU:s nya pakt närmar sig. I veckan träffas förhandlare för regeringen och Socialdemokraterna.

I förra veckan uttalade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sitt stöd för att Sverige går med i finanspakten, eller europakten som den också kallas.

– Sverige bör gå med i europakten, givet att landet inte binds av paktens budgetkrav för euroländerna så länge Sverige står utanför EMU, sade Fredrik Reinfeldt till TT på torsdagen.

För att Sverige ska kunna gå med måste även Socialdemokraterna ge sitt stöd. Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, som för partiets talan är inne på samma linje som regeringen när det gäller villkor för svensk medverkan.

Vad krävs för att ni ska säga ja till den nya pakten?

– Att det inte blir några förpliktelser för Sveriges del, säger Marie Granlund till Europaportalen på måndagen.

Enligt vad Europaportalen erfar vill Sverige, tillsammans med några andra länder, föra in skrivningar i finanspakten som ska säkerställa att arbetsmarknadens parters roll inte hotas.

– Det är ett absolut krav. Som det står i dag så är det inte så starkt. Det här är en viktig del för att få Europa på fötter, säger Marie Granlund.

Hon betonar att arbetstagarna också ska ha något att säga till om.

– Det går ju inte bara att svälta sig ur en kris. Det måste finnas rättigheter, lönebildningar och andra saker. Så det här är en av de frågor som vi tittar på, säger Marie Granlund.

Socialdemokraterna ska träffa regeringen under denna vecka, bekräftar Granlund, för att diskutera Sveriges eventuella deltagande i finanspakten.

Alla euroländer ska gå med i finanspakten, för övriga EU-länder är det upp till de nationella parlamenten att avgöra om man vill gå med.

Polen, som tidigare sagt att landet vill gå med i finanspakten, har fått kalla fötter efter att det polska kravet på att icke-euroländer ska få vara med på eurogruppens möten slopats, rapporterar den polska tidningen Gazeta Prawa.

I Tjeckien har återigen president Václav Klaus satt sig på tvären och sagt att han vägrar underteckna ett avtal. Det gjorde han även när Lissabonfördraget skulle signeras 2009, men gick till slut med på att sätta dit sitt namn.

Danmark å andra sidan lutar åt att gå med i finanspakten efter att förhandlarna i det senaste utkastet har lättat på kravet att budgetrestriktioner ska skrivas in i ländernas grundlagar. Tyskland trycker dock fortfarande på för att få in detta krav i pakten.

Ett fjärde utkast till finanspakten förbereds och ska vara klart i denna vecka – i god tid innan EU:s finansministrar träffas den 24 januari i Bryssel för att diskutera utkastet före det informella toppmötet den 29 januari.

Finanspakten ska öka budgetdisciplinen i euroländerna och de övriga EU-länder som väljer att gå med.

För att finanspakten ska komma till stånd måste, enligt det senaste utkastet, minst tolv länder skriva under på EU-toppmötet i början av mars. Om det sker kommer pakten börja verka den 1 januari 2013.