Hoppa till artikelns andra spalt.

Europaparlamentet vill straffa Ungern

I en resolution uttrycker Europaparlamentet djup oro för den politiska utvecklingen i Ungern och hotar med röstförbud.

Det är de fyra partigrupperna liberala ALDE, socialdemokratiska S&D, vänstern i  GUE/NGL och de Gröna som tillsammans uppmanar EU-kommissionen att noggrant bevaka den politiska situationen i Ungern.

Om inte Ungern följer kommissionens rekommendationer vill Europaparlamentarikerna att landets rösträtt i ministerrådet ska dras in i enlighet med artikel 7 i EU-fördraget.

Den konservativa och kristdemokratiska EPP-gruppen med stöd av reformistiska ECR och euroskeptiska EFD röstade emot resolutionen.

Röstsiffrorna blev 315 för, 263 emot och 49 nedlagda.

Tidigare i år utfärdade EU-kommissionen ett överträdelseförfarande mot Ungern för brott mot grundläggande EU-lagar.