Hoppa till artikelns andra spalt.

Högerkritik mot EU:s nya arbetsrätt

Den konservativa och kristdemokratiska EPP-gruppen i Europaparlamentet menar att kommissionens nya förslag om arbetsrätt är otydligt och lägger en alltför stor börda på företagen.

Csaba Őry, EPP-gruppens samordnare i sysselsättningsutskottet, ser att kommissionens förlag om en uppgradering av det existerande utstationeringsdirektivet kommer att skapa administrativa problem för de företag som vill skicka ut arbetare till andra EU-länder.

– Det finns vissa bestämmelser i kommissionens förslag som skulle kunna medföra oproportionerligt stora bördor för små och medelstora företag, sade Csaba Őry i ett uttalande.

EPP-gruppen vill att förslaget blir tydligare.

Kommissionens förslag ska närmast behandlas i Europaparlamentet och ministerrådet.