Den ungerske premiärministern Viktor Orbán. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kritiken mot Ungern hårdnar

Venedigkommissionen menar att makten i det ungerska domstolsväsendet i alltför hög grad koncentreras till en person.

På måndagen släppte Venedigkommissionen en rapport om det ungerska domstolsväsendet efter att landet vid årsskiftet infört en ny grundlag.

– Reformen som helhet hotar domstolsväsendets oberoende, heter det i rapporten.

Venedigkommissionen, ett rådgivande organ till Europarådet, skriver att ”huvudproblemet är [att] maktkoncentrationen ligger hos en person – ordföranden för den nationella domstolsbyrån”. Något liknande förekommer inte i något av Europarådets 47 medlemsländer, menar Venedigkommissionen.

EU-kommissionen välkomnade på tisdagen utlåtandet och menar att det komplementerar deras egen ståndpunkt om att det ungerska domstolsväsendet inte är rättssäkert.

I början av året inledde EU-kommissionen ett överträdelseförfarande mot Ungern för brott mot viktiga EU-lagar, bland annat oberoendet hos det ungerska domstolsväsendet. Ungern fick då en månad på sig att svara på kommissionens kritik om den nya ungerska grundlagen. I början av mars konstaterade kommissionen att de inte var nöjda med de ungerska svaren och gav Budapest ytterligare en månad.

Den ungerske premiärministern Viktor Orbán har sagt att han är samarbetsvillig med EU-kommissionen men efter beslutet anklagade han EU för at hålla på med kolonialistfasoner.

– Vi tänker inte låta internationella diktat styra oss, sade Viktor Orbán på Ungerns nationaldag i torsdags rapporterar Ekot.

Guy Verhofstadt, ledare för den liberala partigruppen i EU-parlamentet, menar att Venedigkommissionens rapport utgör ytterligare bevis för att den ungerska regeringen berövar landets medborgare fri- och rättigheter.

– Hur kan Orbán tro att vi kommer att ta hans åttaganden att förändra saker seriöst om han på hemmaplan kastar skit på oss och på de demokratiska värderingar som EU representerar, sade Guy Verhofstadt i ett uttalande.

Den ungerska regeringen hade bjudit in representanter från Venedigkommissionen för att utvärdera landets domstolsväsen som förändrades när den nya grundlagen trädde i kraft vid årsskiftet.

I dag och på onsdag besöker en delegation från Venedigkommissionen Budapest för att diskutera med landets regering.

Venedigkommissionen granskade även religionsfriheten i Ungern och kom i en rapport fram till att en ny ungersk lag ”medför, i viss mån, in orättvis och till och med diskriminerande behandling och religiösa övertygelser och församlingar”.