EU:s sysselsättningskommissionär László Andor uppmanar medlemsländerna att reformera sina arbetsmarknader.

EU:s sysselsättningskommissionär László Andor uppmanar medlemsländerna att reformera sina arbetsmarknader.

EU-kommissionen vädjar om arbetsmarknadsreformer

Samtidigt som kommissionens jobbplan välkomnas av Europaparlamentariker och arbetsgivare får den facklig kritik. EU-kommissionen hoppas skapa 20 miljoner jobb med sitt nya sysselsättningspaket.

På onsdagen presenterade kommissionen sitt sysselsättningspaket som ett svar på den rekordhöga arbetslösheten i Europa. Paketet kom i form av ett så kallat meddelande.

– Meddelandet ska hjälpa medlemländer som gör reformer på sina arbetsmarknader och kommissionen bidrar med vägledning, sade EU:s sysselsättningskommissionär László Andor.

Innehållet går i linje med unionens ekonomiska strategi EU2020 och identifierar tre nyckelområden för tillväxt under de kommande åren: grön ekonomi, hälso- och sjukvårdssektor och kommunikation- och informationsteknologi. Kommissionen beräknar att 20 miljoner jobb kan skapas inom dessa områden fram till 2020.

Paketet innehåller icke-bindande förslag som medlemsländerna uppmanas ta till sig. Kommissionen förespråkar bland annat en minskning av skatt på arbete som kompenseras med en höjd skatt på miljöområdet, till exempel på miljöfarliga ämnen.

Kommissionen vill ha en fungerande gemensam europeisk arbetsmarknad genom att ta bort de kvarvarande hinder som finns för att EU-arbetare ska kunna jobba i ett annat medlemsland.

För att företag lättare ska våga anställa uppmanas medlemsländerna att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden samtidigt som skäliga minimilöner garanteras.

Enligt kommissionen finns fyra miljoner lediga jobb i EU. För att dessa ska kunna tillsättas måste medlemsländerna investera i kompetensutveckling.

I meddelandet föreslås också en ”resultattavla” där medlemsländernas förmåga att skapa jobb sammanställs.

Både den liberala och gröna partigruppen i EU-parlamentet välkomnar sysselsättningspaketet, men menar samtidigt att mer måste göras för att minska den omfattande ungdomsarbetslösheten som i en del länder uppgår till 50 procent.

Även arbetsgivarorganisationen Business Europe är positiv till kommissionens paket men vill även se att andra åtgärder sätts in.

– Kommissionen får inte bara se till nationella arbetsmarknadsåtgärder. Den måste också värdera påverkan av all EU-politik på tillväxt och sysslesättning, sade Philippe de Buck, generaldirektör på Business Europe i ett uttalande.

Europafacket, som samlar fackförbund från europeiska 38 länder, är dock starkt kritiskt till att kommissions paket kommer att kunna rå på arbetslösheten så länge åtstramningspolitiken fortsätter.

– Vår första reaktion är att det inte kommer att klara de utmaningar som den europeiska arbetslösheten som omfattar 24,5 miljoner människor utgör. Tillväxt och jobb måste ha yttersta prioritet, men utan en omprövning av åtstramingsspolitiken och utan en europeisk investeringsplan kommer EU misslyckas, sade Bernadette Ségol, generalsekreterare i Europafacket i ett uttalande.

Kommissionens paket kommer presenteras för EU-parlamentets sysselsättningsutskott på måndag och för medlemsländernas ansvariga ministrar på onsdag.

EU har mycket begränsad makt att lagstifta om arbetsmarknads-, skatte- och socialpolitik.