EU-revisorer dömer ut nya jordbrukspolitiken

EU:s revisionsrätt menar att kommissionens nya förlag för jordbrukspolitiken är alldeles för komplicerat.

I sitt reformförslag för EU:s kommande jordbrukspolitik utlovade kommissionen i höstas både enkelhet och effektivitet.

Men i ett utlåtande från Europeiska revisionsrätten kritiseras kommissionen för att göra jordbrukspolitiken alltför komplicerad.

– Trots den påstådda inriktningen på resultat är politiken fortfarande i grunden fokuserad på utgifter och kontrollen av dem och därför mer inriktad på regelefterlevnad än på resultat, heter det.

Rapporten presenteras för EU-parlamentets budgetutskott nästa vecka, men är inte lagligt bindande.