Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige har näst högst arbetskostnad i EU

Endast i Belgien är arbetskostnaden högre än i Sverige. Lägst är kostnaden i Bulgarien.

346 kronor kostade en genomsnittlig svensk arbetstagare per timme under 2011. Det är fem kronor högre än i Danmark men 45 kronor lägre jämfört med arbetskraftskostnaden i Norge. EU-genomsnittet är 205 kronor. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

I Belgien, det land med högst arbetskostnad, kostar det 348 kronor per timme. I Bulgarien, som har lägst timkostnader, är motsvarande kostnad 31 kronor.

Arbetskostnader inbegriper löner och andra utgifter som sociala avgifter och beräknas på arbetsplatser med fler än tio anställda.