Cecilia Malmström vid dagens presskonferens i Bryssel.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Malmström: Färre domar – en skandal

Antalet fällande domar för trafficking sjunker i EU, men enligt EU-kommissionen växer problemet och satsar därför på en ny strategi för att bekämpa människohandeln.

Trafficking, människohandel, slavarbete. Namnen är många för den verksamhet som hundratusentals människor antas utsättas för varje dag runt om i världen. Hur många det är, är svårt att visa på grund av verksamhetens natur. I Europa har antalet domar för traffickingbrott minskat de senaste åren – från 1500 till 1100 mellan 2008 och 2010. Det är ett misslyckande menar EU-kommissionär Cecilia Malmström, som nu sjösätter en ny strategi för att bekämpa problemet.

– Alla poliser säger att problemet ökar, men domarna minskar och det är en skandal. Det är svårt att få vittnen att tala, så det är viktigt att skydda dem och ge de resurser som de behöver, sade Cecilia Malmström när hon lade fram strategin i Bryssel i dag.

Enligt den svenska polisen har människorna bakom den moderna slavhandeln även ändrat tillvägagångssätt de senaste åren, vilket gör det svårare att få till en fällande dom. I stället för att använda våld och hot mot offren så erbjuds dessa ofta ”bättre villkor”, till exempel genom mer handlingsfrihet. De får också behålla en större del av inkomsterna. Det gör att offren blir mer beroende av gärningsmännen och därmed lojalare mot dem.

Strategin innehåller ett 40-tal punkter där kommissionen vill se att länderna agerar. Bland annat vill Malmström att alla EU-länder skapar nationella traffickingenheter som ska fungera som kontaktpunkter när polisen i ett annat land slår larm. Polisen bör försöka lägga beslag på de kriminellas resurser i större utsträckning och pengar ska gå till forskning om hur sociala medier har blivit en ny plattform för människohandeln att använda sig av.

Enligt EU-kommissionen är knappt tre av fyra offer för trafficking kvinnor och en av sex är barn. Räknat per invånare kommer flest offer från Central- och Sydöstra Europa och länderna i före detta Sovjetunionen.