Annons

55 miljarder skulle EU satsa på forskning och innovation - i ställer skär man ner.

55 miljarder skulle EU satsa på forskning och innovation - i ställer skär man ner.

Bild: ABB

EU:s tillväxtpakt på drift

I juni lovade EU:s ledare att satsa stort på tillväxt och forskning, men vart satsningarna har tagit vägen framstår som allt mer oklart.

EU:s ledare beslöt i juni att anta den så kallade tillväxtpakten. Det var ett direkt krav från Frankrikes nyvalde president François Hollande som gått till val på att balansera den hårda finanspakt som skulle sätta gränser för budgetunderskott och statsskulder i de olika ländernas lagar.

Men tillväxtpakten innehöll inte mycket nya pengar. Tio miljarder euro till den Europeiska investeringsbanken, som skulle ge en hävstångseffekt på 60 miljarder euro; 5 miljarder till ett pilotprojekt för så kallade projektobligationer och till slut 55 miljarder euro som skulle pressas fram ur EU:s regionalstöd. Det genom att hitta pengar som ännu inte använts och som sedan skulle satsas på forskning och andra tillväxtfrämjande åtgärder.

Svenska Dagbladet rapporterar på måndagen att ordföranden för EU-parlamentets budgetutskott, fransmannen Alain Lamassoure, kritiserar EU-kommissionen och ministerrådet för att de utlovade 55 miljarderna inte finns och för att ministerrådet i stället har skurit i budgeten för 2013 för fokusområdena, forskning och infrastruktur.

Frågan är hur mycket tillväxtpakten var värd. Om de 55 miljarderna inte används under 2013 kommer de att betalas tillbaka till medlemsländerna och tillväxtpakten är därmed halverad. Att föra över dem till nästa budgetperiod är inte aktuellt, säger Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), som på måndagen var i Bryssel för att förhandla om EU:s nästa långtidsbudget.

– Nej, det har inte varit uppe i långtidsbudgetdiskussionen, säger Birgitta Ohlsson till Europaportalen.

På EU-kommissionen säger talespersonen för budgetkommissionär Janusz Lewandowski till Europaportalen att han tror att omfördelningen av de 55 miljarderna ”är på rätt spår”. Men hänvisar sedan till ministerrådet som bör ha bättre överblick av hur det går.

På ministerrådet får Europaportalen rådet att ringa till EU-kommissionen för att få reda på hur det ser ut. På svaret att kommissionen har hänvisat till rådet följer en lång tystnad som sedan bryts.

– Om jag är ärlig vet jag inte vem jag ska fråga, säger ministerrådets talesperson.