Hans Gustaf Wessberg, Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten. Arkivbild.

Hans Gustaf Wessberg, Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten. Arkivbild.

Topprevisor: Få bedrägerier i EU-budget

Komplexa system och bristande kontroll ligger bakom många av felen vid utbetalningar från EU:s budget. Det säger Sveriges EU-revisor Hans Gustaf Wessberg.

För 18 året i rad har utbetalningar från EU:s budget fått kritik för brister och fel från EU:s egna revisorer. På tisdagen presenterades revisionsrapporten som visar att antalet fel i hur EU:s pengar hanteras har ökat något för 2011 och ligger nu på närmare 4 procent av alla utbetalningar. Värst är det inom området landsbygdsutveckling, miljö, fiske och hälsa där felprocenten nådde hela 7,7 procent.

Europaportalen har träffat Sveriges ledamot i EU:s revisionsrätt Hans Gustaf Wessberg för att få hans syn på felen och problem med att kontrollera EU:s budget.

– Man kan konstatera att det i princip är samma felprocent 2011 som året innan, men med en höjning på två tiondelar. Det innebär att den positiva trenden om minskat antal fel i unionens budget nu har brutits. Det är naturligtvis viktigt att både kommissionen och medlemsstater ser till att reglerna följs på ett bättre sätt och att kontrollsystemet fungerar, säger Hans Gustaf Wessberg.

Vad betyder det att den tidigare positiva trenden har brutits?

– Det går inte att säga. Vi har inget underlag för det. Jag tycker däremot att i det prekära ekonomiska läget som råder i Europa blir det än viktigare att unionens budget sköts på ett så bra sätt som möjligt att vi får ut så mycket pengar som möjligt av den.

Hur många miljarder kronor har använts fel?

– Så kan man inte säga. Ett fel kan vara att det saknas en underskrift eller att en offentlig upphandling inte har genomförts korrekt. Du kan inte kvantifiera felen.

Så det handlar inte om förskingringar?

– En mycket ringa andel av de fel som vi identifierat för 2011 kan klassificeras som bedrägerier. Fel är fel. Av de fel som vi har sett har åtta stycken överlämnats [för granskning] till OLAF [Europeiska byrån för bedrägeribekämpning].

Varför blir det så mycket fel i EU:s budget?

– Det är komplexa regelsystem. En av de rekommendationer som vi har kommit med i flera år från revisionsrätten är att regelsystemen måste göras mera transparenta,  enklare att följa och att låta dem mer ta sikte på vilka resultat som uppnås.

Hur fungerar kontrollen av budgeten?

– En stor del av budgeten förvaltas mellan unionen och medlemsstaterna. Då blir förstås än mer komplicerat med kontrollen men en stor del av det ska göras av medlemsstaterna själva. Kvaliteten på kontrollen varierar dock. Just det här året finns inga fall där vi kan peka på att Sverige har brustit i kontroll.

Tror du att felen kan minska i framtiden?

–  Det finns en betydligt större medvetenhet att det här är viktigt. Jag tror att det kommer bli bättre av ren trängande nödvändighet för att det är ont om pengar och ett besvärligt läge i många av unionens medlemsländer och det ökar pressen för att man sköter detta väl, säger Hans Gustaf Wessberg.

Under 2011 spenderade EU motsvarande 1 110 miljarder kronor. Cirka fyra femtedelar av pengarna gick till jordbruks- och sammanhållningsstöd.