Medlemsländernas finansministrar är oense om unionens nya banktillsynsmyndighet.

Medlemsländernas finansministrar är oense om unionens nya banktillsynsmyndighet.

Bild: Europeiska unionens råd

Sverige inte ensamt i kritik mot bankunion

EU-länderna nådde på tisdagen ingen överenskommelse om den nya banktillsynen. – Ingen tror att det kommer fungera, sade tyske finansministern Wolfgang Schäuble.

Höstens viktigaste EU-fråga har den kallats. Utformningen av EU:s nya bankunion och den tillsynsmyndighet som ska övervaka medlemsländernas banker så att olika problem och möjliga kriser kan upptäckas i tid.

– En bankövervakning är fundamentalt för framtiden för EU i allmänhet och euroländerna i synnerhet, sade den franske finansministern Pierre Moscovici på tisdagsmorgonen på väg in för att träffa sina europeiska kollegor i Bryssel där de under dagen diskuterat förslaget.

För länderna utanför valutasamarbetet är den viktigaste frågan att få lika mycket inflytande över tillsynen som euroländerna när beslut ska tas om vad som bör göras med banker där man upptäckt problem.

– Som vi ser det återstår det en hel del arbete. Vi börjar se komponenterna för en kompromiss, sade svenske finansminister Anders Borg (M) på väg in på mötet och tillade att han har ett starkt mandat från riksdagen och att utrymmet för Sverige att rösta ja är ovanligt litet.

För att banktillsynen, som Europeiska centralbanken, ECB, föreslås ansvara för, ska komma till stånd krävs att alla medlemsländer ger den sitt godkännande. Men åsikterna går isär på fler områden och frågan fick bordläggas på tisdagen.
 
Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble, en av Anders Borgs allierade, krävde en tydlig uppdelning mellan ECB:s huvudsakliga syfte – att styra penningpolitiken och upprätthålla prisstabilitet – och övervakningen av bankerna.

– Detta behöver en demokratisk legitimitet och kan inte överlämnas till en centralbank, sade Wolfgang Schäuble under mötet när alla finansministerar i turordning fick uttrycka sina åsikter om förslaget.

En annan stötesten är på vilken nivå bankerna ska övervakas.

– Den viktigaste frågan är vilka ECB:s befogenheter ska vara och vad som ska överlämnas till nationella myndigheter, sade den belgiske finansministern Steven Vanackere.

EU-kommissionens ståndpunkt är att alla 6000 banker i EU ska övervakas av ECB och de får stöd av bland annat Frankrike. Men Tyskland tror inte att ECB själv klarar av en sådan omfattande övervakning.

– Ingen tror att det kommer fungera, sade Wolfgang Schäuble och tillade att han inte trodde att han skulle kunna få den tyska förbundsdagens stöd för att godkänna en sådan kompromiss.

Vissa länder vill även göra ett undantag för mindre banker som inte kan klassas som systemfarliga, det vill säga att de riskerar att dra med sig hela det finansiella systemet om de går omkull.

Vid EU-toppmötet i oktober beslutade medlemsländernas stats- och regeringschef att regelverket för tillsynsmyndigheten ska vara klart innan årsskiftet. Översynen gäller alla euroländer och de övriga EU-länder som väljer att gå med.

För Sveriges del är det viktigt med inflytande eftersom svenska banker har dotterbolag i många euroländer.

Eftersom ingen kompromiss kunde nås under tisdagen sätts ett extra finansministermöte 12 december,  dagen innan EU-toppmötet.