Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-domstol synar generöst ECB-löfte till krisländer

Inom två månader måste Europeiska centralbanken förklara sina stödköp av statsobligationer från krisande euroländer för EU-domstolen.

Det är 7000 tyskar i den oberoende sammanslutningen Zivile Koalition für Deutschland som anmält Europeiska centralbanken, ECB, för dess löfte om obegränsade stödköp av statsobligationer. Sammanslutningen menar att ett sådant tilltag enligt ECB:s egen regelbok är förbjudet och vill att banken drar tillbaka sin utfästelse.

EU-domstolen har godkänt klagomålet och delgivit ECB detta. Centralbanken får två månader på sig att gå i svaromål

Den 6 september i fjol lovade ECB att köpa ett obegränsat antal statsobligationer på andrahandsmarknaden från krisande euroländer som Spanien och Italien. Motivet var att driva ned de höga räntor som dessa länder betalade för att låna pengar på den internationella kapitalmarknaden.