Arkivbild.

Bild: Tomyoshi

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU hotar straffa Norge

Norge anklagas för att försena och vägra införa EU-regler som de är bundna till enligt avtal med EU. EU överväger införa sanktioner mot landet.

Norge har ett nära samarbete med EU och EU-regler för den inre marknaden gäller även i Norge inom ramen för EES-avtalet. Norge får på det sättet tillgång till EU:s inre marknad och EU-länderna får tillträde till den norska marknaden.  

Men enligt ett arbetsdokument från ministerrådet går samarbetet allt trögare beroende på Norges vägran att införa vissa direktiv, exempelvis att konkurrensutsätta posttjänster, och på grund av utdragna förseningar när EU-direktiv ska genomföras.

Enligt ministerrådet släpar EES-länderna: Norge, Island och Liechtenstein, där Norge är den helt dominerande parten, efter med 427 rättsakter från EU som gått över tiden att införa. Vidare har Norge ensidigt vid årsskiftet infört tullar på ost och kött. Detta kan leda till  konkurrensfördelar för företag i Norge och hotar att undergräva rättssäkerheten på den inre marknaden, menar rapporten.

– Detta problem är av stor betydelse för EU:s sida och bör lösas så snart som möjligt, heter det i rapporten som också listar vilka rättsliga möjligheter EU har att tvinga Norge att genomföra EU:s regelverk.

En oberoende granskning av EES-avtalet som utförts av norska akademiker, och som återges i EU-rapporten, pekar på att förseningarna av nya EU-regler varit en viktig säkerhetsventil för Norge.

– Möjligheten till försening är i praktiken ett verktyg som olika norska regeringar inte sällan har använt mot mer kontroversiella direktiv och det har fungerat som en säkerhetsventil för att lätta det politiska trycket, står det i rapporten.

Men Bryssel har tröttat på sin obstruerande norska partner och utreder hur man på allvar ska få Norge med på noterna.

– Denna utveckling oroar oss. Vi ogillar förseningarna och försöker nu hantera situationen, säger Maja Kocijancic, talesperson för EU-kommissionär Catherine Ashton till norska Tv2. Hon bekräftar att EU ser över möjligheten till sanktioner mot Norge.