Europaparlamentariker Cecilia Wikström (FP) menar att det är orättvist att Sverige riskerar att förlora en plats i parlamentet.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-parlamentet vill ta bort svenskt mandat

Efter att Kroatien blir EU-medlem riskerar Sverige att bli av med ett av sina 20 mandat i Europaparlamentet. Cecilia Wikström (FP) vill istället att Österrike får en plats mindre.

I dag har EU-parlamentet tre ledamöter fler än vad Lissabonfördraget medger. När Kroatien i juli blir medlemmar i unionen ökar antalet till 766 – femton fler än tillåtet.

För att rätta till detta har konstitutionsutskottet i EU-parlamentet lagt ett förslag på vilka länder som bör förlora en ledamot. Sverige är ett av dessa och riskerar, om förslaget går igenom, att förlora ett av sina 20 mandat.

– Det är helt uppåt väggarna, detta är något vi bara inte kan ställa upp på eftersom det slår så otroligt orättvist, säger EU-parlamentariker Cecilia Wikström (FP), till Europaportalen.

Hon pekar på att Österrike, som har en miljon färre invånare än Sverige, enligt förslaget kommer få lika många mandat. Även Ungern, som bara har en halv miljon fler invånare än Sverige, skulle få två fler mandat.

– Det är rimligt att Österrike förlorar ett mandat. Det går att motivera med vi är ett större land, säger Cecilia Wikström. Hon ska nu försöka få med sina nordiska liberala kollegor för att rädda det svenska mandatet.

Om förslaget går igenom blir den relativa förlusten i representativitet störst för Irland, följt av Lettland och Tyskland. Tyskland kommer automatiskt att förlora tre av sina mandat då maxgränsen går vid 96 ledamöter och landet i dag har 99.

Förutom Tyskland förlorar inget av de största medlemsländerna något mandat i EU-parlamentet. Anledningen till detta är att de redan tillhör de mest underrepresenterade i förhållande till sin befolkningsmängd i unionen.

Inte heller är det möjligt att minska antalet mandat i de minsta medlemsstaterna – minimigränsen för ett land är sex EU-parlamentariker.

Minskningen av antalet EU-parlamentariker ska börja gälla efter EU-valet i juni 2014.

Den 19 februari röstar konstitutionsutskottet i frågan. Hela EU-parlamentet röstar i mars.

Medlemsländerna måste sedan enhälligt godkänna förslaget vilket ger Sverige möjlighet att lägga veto.