Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen granskas efter lobbyistanklagelser

EU-kommissionen anklagas för att se genom fingrarna när höga tjänstemän lämnar sina jobb för att bli lobbyister.

Europeiska ombudsmannen satte på torsdagen i gång en utredning för att klargöra huruvida det gått rätt till när en rad byråkrater på kommissionen slutat för att bli lobbyister.

Enligt EU-regler måste tjänstemän som lämnar kommissionen granskas för eventuella intressekonflikter innan de tar ett jobb i den privata sektorn.

– Under en alltför lång tid har kommissionen blundat för de intressekonflikter som kan uppstå när EU-byråkrater byter jobb och blir lobbyister, eller när lobbyister börjar arbeta i EU, sade Jorgo Riss, chef på Greenpeace EU-kontor i ett uttalande.

Greenpeace är en av de fyra organisationer som i oktober 2012 lämnade in en klagan till EU-ombudsmannen där de pekade ut tio jobbyten som ansågs kunna ge upphov till intressekonflikter utan att kommissionen vidtagit någon åtgärd.