Många svenskar ser sig som EU-medborgare

Mer än tre fjärdedelar av alla svenskar uppfattar sig som EU-medborgare visar en opinionsundersökning.

I Sverige är det är främst unga mellan 15-24 år och högutbildade som ser sig som EU-medborgare.

Det som anses positivt med EU är fred och fri rörlighet. Men det är inte många som lyfter fram EU:s ekonomiska makt eller den gemensamma jordbrukspolitiken som något positivt.

I Luxemburg är det 87 procent av befolkningen som ser sig som EU-medborgare vilket är högst andel i EU. I Grekland är det mindre än hälften av befolkningen som uppfattar sig som EU-medborgare, vilket är lägst andel i EU.

Undersökningen, Eurobarometer, beställdes av EU-kommissionen och genomfördes i november 2012. I Sverige intervjuades sammanlagt 1 029 personer.