Hoppa till artikelns andra spalt.

Norge dömer ut Skandinaviska skolan i Belgien

Det norska utbildningsdirektoratet tar tillbaka tillståndet och kräver skolan på motsvarande 5,5 miljoner svenska kronor. Skolan har även många svenska elever.

– Vi har inte nödvändig tillit till en norsk privatskola som under en längre tid brutit mot regelverket på många områden och som fortfarande har allvarliga brister i driften, sade direktören för norska utbildningsdirektoratet Dag Thomas Gisholt i en kommentar till beslutet.

Skolan, där cirka 400 elever från Sverige, Norge, Finland och Danmark, går, har som Europaportalen tidigare rapporterat haft ögonen på sig från både den svenska Skolinspektionen och det norska utbildningsdirektoratet eftersom den uppbär statsunderstöd från båda länderna.

Den norska myndigheten pekar på flera brister som undermåliga räkenskaper, att skolan tar in skolpengar fyra till fem gånger högre än tillåtet och att undervisningsspråket inte varit norska i tillräcklig utsträckning.

Beslutet innebär att skolan mister sitt tillstånd den 19 juni i år och måste betala tillbaka det norska statsstödet på motsvarande 5,5 miljoner svenska kronor.