Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen fick godkänt trots fler fel

EU-parlamentet godkände på onsdagen kommissionens räkenskaper för 2011.

EU-parlamentet gav via handuppräckning grönt ljus till kommissionen att avsluta bokföringsåret 2011 trots att andelen fel i redovisningen ökade från 3,7 till 3,9 procent enligt EU:s revisionsrätt. Anledningen till ökningen enligt de ansvariga för fråga i EU-parlamentet beror på att EU under 2011 befann sig i toppen av en betalningscykel. Förra gången det skedde var andelen fel tio procent.

EU:s revisionskommissionär Algirdas Šemeta välkomnade beslutet och lovade att förenkla vissa regler för att minska antalet fel.

Sverige tillsammans med Storbritannien och Nederländerna vägrade i februari för andra året i rad att ge kommissionen ansvarsfrihet.

För att medlemsländerna ska kunna neka kommissionen ansvarsfrihet krävs dock att minst hälften av dem röstar för det och att de kan få ihop sammanlagt 255 av totalt 345 röster i ministerrådet.

På grund av anklagelser om maktmissbruk och korruption nekade Europaparlamentet 1999 ansvarsfrihet för EU-kommissionen. Då avgick hela kommissionen självmant innan den legala processen hunnit gå vidare.

EU-parlamentet ger eller nekar kommissionen ansvarsfrihet på inrådan av medlemsländernas finansministrar.