Enligt TCO har drygt var tionde svensk tillsvidareanställd varit det längre än fem år hos samma arbetsgivare. Arkivbild.

Enligt TCO har drygt var tionde svensk tillsvidareanställd varit det längre än fem år hos samma arbetsgivare. Arkivbild.

"Ökad sannolikhet att Sverige dras inför EU-domstolen"

Tjänstemannafacket TCO presenterar nya belägg för att Sverige bryter mot EU-regler om visstidsanställning. Innan årsskiftet ska kommissionen besluta huruvida Sverige dras inför EU-domstolen.

I en undersökning som Tjänstemännens centralorganisation, TCO, låtit utföra bland visstidsanställda svenskar svarade elva procent att de haft en sådan anställning hos samma arbetsgivare i minst fem år. Detta motsvarar enligt TCO ungefär 65 000 svenskar.

TCO:s chefsjurist Samuel Engblom menar att detta utgör ett bevis för att den svenska lagen om tidsbegränsade anställningar från 2007 bryter mot EU-regler som syftar till att skydda arbetstagare mot missbruk av visstidsanställningar som aldrig leder till en fast tjänst.

”EU-kommissionen har nu fått statistiska bevis för att de möjligheter till missbruk som såväl TCO som kommissionen pekat på inte är teoretiska utan ett i allra högsta grad existerande problem på den svenska arbetsmarknaden. Sannolikheten att kommissionen senare i år kommer att väcka talan mot Sverige i EU-domstolen har därmed ökat.”, skriver Samuel Engblom i en debattartikel i DN.

TCO anmälde 2007 den svenska lagen om tidsbegränsade anställningar till EU-kommissionen med motiveringen att Sverige inte lever upp till kravet att ha en tydlig övre gräns för hur många visstidsanställningar på raken en arbetsgivare kan kräva av en anställd innan denne måste erbjudas en tillsvidareanställning.

Kommissionen höll med och varnade svenska regeringen som därefter gjorde två ändringar i lagen. Men kommissionen ansåg inte detta vara tillräckligt och skickade i februari i år ett så kallat motiverat yttrande där man kräver att Sverige intensifierar sina ansträngningar.

Men svenska regeringen vidhöll efter att kommissionens deadline gått ut i april att lagen visst följer EU-lag och att man inte avser ändra den igen.

Kommissionen bekräftar för Europaportalen att man fått in statistiken från TCO och att den nu ska granskas. Informationen ska tillsammans med argument från regeringen, myndigheter, arbetsgivarorganisationer och andra fackförbund nu sammanvägas. Besked huruvida kommissionen drar Sverige inför EU-domstolen väntas innan årets slut.