Att EU och Ukraina närmar sig varandra är ett slag mot Ryssland som vill ha med den forna delrepubliken i sin egen tullunionen.

Att EU och Ukraina närmar sig varandra är ett slag mot Ryssland som vill ha med den forna delrepubliken i sin egen tullunionen.

Ryska påtryckningar går bet: Ukraina väljer EU

Den ukrainska regeringen har beslutat att underteckna ett långtgående samarbetsavtal med EU.

Ukraina tog på onsdagen ett betydande steg närmare EU när landets regering enhälligt godkände ett utkast till det omfattande handels- och associationsavtal med EU.

– Associationsavtalet är en färdplan för oss på vägen mot ett Ukraina som majoriteten av våra landsmän vill se, sade den ukrainske premiärministern Mykola Azarov precis innan avtalet godkänts.

– För dagen sätter vi inte Ukrainas EU-medlemskap på dagordningen men genom att underteckna avtalet skapar vi förutsättningar för ett stegvist närmande mot europeisk livskvalitet, sade Azarov.

Avtalet, som skulle innebära EU:s mest långtgående ekonomiska och politiska samarbete med ett land som varken är kandidatland eller en del av EES, ses inte med blida ögon i Moskva. President Vladimir Putin har offentligt krävt att Ukraina tänker om och i stället ansluter sig till en Rysslandsledd tullunion med Vitryssland och Kazakstan. I augusti stängde Ryssland tillfälligt sin gräns mot Ukraina för import av varor som ett försök att utöva politiska påtryckningar.

I slutet av november väntas avtalet officiellt undertecknas av EU och Ukraina vid ett toppmöte i Litauens huvudstad Vilnius. Men vägen dit har kantas av problem. I december 2011 beslutade EU:s utrikesministrar att skjuta upp godkännandet med hänvisning till den bristande demokratiska situationen i landet.

Men nu kommer signaler att Bryssel är redo att underteckna avtalet.

– Jag ser inga anledningar till att avtalet inte skulle undertecknas från EU:s sida, i synnerhet inte efter dagens beslut, sade EU:s Ukrainaambassadör Jan Tombiński i ett uttalande.

Litauen som förnärvarande innehar EU:s roterande ordförandeskap har tidigare satt upp tre ”hemläxor” som Ukraina måste göra för att EU ska skriva under avtalet: motverka den selektiva rättvisan i fallet med den fängslade oppositionspolitikern Julia Tymosjenko, genomföra reformer i rättsväsendet och i valsystemet.

Utrikesminister Carl Bildt (M) välkomnade på torsdagen det ukrainska beslutet med påpekade att avtalen ännu inte är i hamn.

– Goda tecken från Kiev, men det finns också viktiga EU-frågor och villkor som måste uppfyllas, twittrade Carl Bildt. EU:s utrikesministrar kommer att ta ställning till avtalet i oktober.

Associeringsavtalet inkluderar bland annat ett djupgående frihandelsavtal, där stora delar av Ukrainas lagstiftning harmoniseras med EU:s för att underlätta handel. Samarbetet mellan Bryssel och Ukraina kommer även fördjupas på andra områden som utrikespolitik, energi och transport.

Efter att avtalet undertecknas måste EU:s alla medlemsländer godkänna det.