Annons

EU-kommissionen får sitt andra gula kort. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige med och ger EU-kommissionen gult kort

Sverige och tio medlemsländer menar att kommissionen överträtt sitt mandat när den föreslog en EU-åklagare för att utreda brott mot unionens budget.

Om minst en fjärdedel av parlamenten i EU-länderna anser att ett förslag från kommissionen inom polisiära och straffrättsliga frågor bryter mot den så kallade subsidiaritetsprincipen – att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt – måste kommissionen fundera över sitt förslag.

Kommissionen får nu gult kort för ett förslag om att inrätta en EU-åklagare som skulle ha som enda uppgift att straffa dem som försöker fiffla med EU:s budget. Sverige var ett av länder som åberopade subsidiaritetsprincipen och skickde tillbaka förslaget till Bryssel.

Men kommissionen vill ändå gå vidare med sitt förslag inom ett så kallat fördjupat samarbete. Ett sådant samarbete kan komma till stånd om minst niomedlemsländer så önskar. Och det faktum att 17 av de 28 medlemsländerna inte var emot förslaget tolkar kommissionen som att de kan gå vidare med förslaget inom ett sådant samarbete, rapporterar EUobserver.

Efter att ha fått ett gult kort måste EU-kommissionen antingen dra tillbaka förslaget, omarbeta det eller ha kvar det, men då motivera varför.

Sitt första gula kort någonsin fick kommissionen i maj 2012 då tolv medlemsländer dömde ut ett förslag om ny lagstiftning kring strejkrätten. Då valde kommissionen att helt skrota förslaget.