Hoppa till artikelns andra spalt.

Studie: Migranter bidrog med 260 miljarder till Storbritannien

Migranter är bättre utbildade och bidrar med förhållandevis mer pengar till den brittiska statskassan än vad inrikes födda gör.

Det är 45 procent mindre chans att de migranter som kom till Storbritannien efter 1999 får statliga förmåner eller skattelättnader än att folk födda i landet fick det. Det visar en färsk studie genomförd av Centret för forskning och analys av migration, CReAM vid University College London i Storbritannien.

Mellan 2001 och 2011 nettobidrog migranter till Storbritannien med motsvarande 260 miljarder kronor till landets statskassa.

Den brittiske premiärministern David Cameron lanserade i mars i år en rad förslag för att kraftigt minska migrationen till landet med motiveringen att de är en belastning på landets sociala trygghetssystem.

– Min åsikt är enkel. Vid slutet av året [...] ska vi förstärka de test som avgör vilka migranter som får tillgång till det sociala trygghetssystemet, sade David Cameron då.

Studien visar att migranter från EES – EU plus Norge, Island och Liechtenstein – är de som bidrar mest. De betalade en tredjedel mer i skatter än de fick i olika bidrag under samma period. Övriga migranter betalade två procent mer än de fick.

Folk födda i Storbritannien betalade under samma period elva procent mindre i skatt än de fick i statliga bidrag.

Om man går tillbaka till 1995 fick migranter från icke-EES-länder dock mer i bidrag än de betalade i skatt. Detta beror enligt studien på att de hade fler barn än brittiska medborgare.

Migranter är enligt studien även bättre utbildade. 32 procent av EES-migranterna och 43 procent av övriga migranter hade 2011 en universitetsexamen. Motsvarande siffra för inrikes födda var 21 procent.

I oktober visade en liknande studie som EU-kommissionen låtit genomföra att vissa medlemsländers oro för ”välfärdsturism” är obefogad.