Annons

EU måltavla för högerpopulister

En tysk studie menar att europeiska högerpopulister har fått en delvis ny fiende och att det är en bidragande orsak till deras tillväxt.

I en ny rapport från den tyska kristdemokratiska Konrad Adenauer-stiftelsen med namnet ”Europa – Nej, tack?” konstateras att Europas höger- och nationalpopulistiska partier vinner mark.

”Höger- och nationalpopulistiska partier har kunnat etableras sig nästan överallt i Europa som relevanta politiska krafter”, slås det fast i rapporten som menar att ökningen har skett på bekostnad av alla traditionella partier och att dessa influeras av högerpopulisterna.

”Europaskeptikernas krav förs över på andra partier och påverkar deras positioner”, skriver rapportförfattarna Karsten Grabow och Florian Hartleb och menar att Storbritanniens premiärminister David Cameron kanske inte skulle behövt utlova en EU-omröstning om inte det eurokritiska Ukip röjt sådana stora framgångar på sistone.

De har förutom sina traditionella fiender – invandring och eliter – nu fått ytterligare en antagonist: EU.

”Europeiska unionen duger uppenbarligen bra som fiendebild. Europaskepticism är visserligen inget nytt fenomen, men omfattningen och framgången hos EU-motståndarna är anmärkningsvärd.”, heter det.

Rapporten undersöker situationen i tolv EU-länder. I genomsnitt har högerpopulistiska partier i dessa länder fått knappt tolv procent av rösterna. Men med knappt ett halvår kvar till EU-valet tror vissa experter att sådana partier kan få upp till en fjärdedel av rösterna.

Inför valet har två av de ledande högerpopulistiska partierna i Europa, nederländska Frihetspartiet och franska Nationella fronten, beslutat att samarbeta.