EU till Tyskland: Sluta särbehandla invandrare

EU-kommissionen kritiserar Tyskland för att göra skillnad på tyskar och andra när det gäller bland annat socialbidrag. Enligt EU-fördragen är det inte tillåtet att ha andra krav på EU-medborgare än på EU-ländernas egna.

Idag har arbetslösa EU-invandrare inte rätt att få del av de olika bidrag i Tyskland som går under samlingsnamnet Hartz IV, bland annat social- och barnbidrag. Men frågan är mycket kontroversiell i och har prövats i domstol vid flera tillfällen.

En domstol i Leipzig har skickat frågan vidare till EU-domstolen och bett att få klargjort om huruvida den tyska lagen strider mot EU-rätten. Det specifika fallet gäller en 24-årig rumänsk kvinna och hennes son, som bor i Leipzig sedan 2010. Kvinnan sökte inga jobb och fick sitt socialbidrag och barnbidrag indragna – något som förmodligen inte skulle hänt om hon varit tysk.

På torsdagen uppmanade EU-kommissionen den tyska regeringen att ändra på de särbehandlande reglerna. Om EU-domstolen i Luxemburg väljer att gå på kommissionens linje kommer Tyskland att tvingas göra det.

Frågan om vilken rätt EU-invandrare har till olika bidrag har blivit en het potatis i EU:s största land. I onsdags beslöt regeringen att tillsätta en utredning om vilka effekter EU:s fria rörlighet har haft på det tyska välfärdssystemet. Utredningen ska vara klar i klar i slutet av juni.

Enligt regeringen är utredningen ett svar på krav som kommit från ett tiotal borgmästare från Tysklands största städer, som uppger sig ha ökade kostnader på grund av stora invandrargrupper från Rumänien och Bulgarien. Men utredningen kommer bara några dagar efter att CSU, CDU:s bayerska systerparti, krävt åtgärder mot ”fattiginvandring” - ett uttalande som kritiserades av de två andra regeringspartierna CDU och socialdemokraterna.

Oron för ”välfärdsturism” har ökat i flera EU-länder, sedan medborgare från EU:s fattigaste länder Bulgarien och Rumänien kan arbeta fritt i hela EU sedan 1 januari i år. Brittiske premiärministern David Cameron har bland annat ifrågasatt om polacker som arbetar i Storbritannien ska få barnbidrag för barn som bor kvar i Polen.

Enligt EU-kommissionen är välfärdsturism inom EU en myt. En rapport som konsultfirman ICF-GHK gjorde för kommissionens räkning i oktober i fjol konstaterades att den överväldigande majoriteten av de som flyttar från ett EU-land till ett annat gör det för att jobba – inte för att söka bidrag.

Värdländerna tjänar i själva verket på invandrade EU-medborgare, eftersom de betalar mer i skatt än får ut i bidrag, visar rapporten.