Antalet Hiv-smittade bland droganvändare har ökat från 15 år 2009 till 484 under 2012 i Grekland. Mannen på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild.

Antalet Hiv-smittade bland droganvändare har ökat från 15 år 2009 till 484 under 2012 i Grekland. Mannen på bilden har inget med artikeln att göra. Arkivbild.

Rapport: Åtstramningarna en grekisk folkhälsotragedi

Nästan en miljon greker saknar sjukvårdsförsäkring, gamla sjukdomar kommer tillbaka och allt fler tar livet av sig. Det är några av konsekvenserna av några av ”de största nedskärningarna i vårdsektorn på senare tid”, enligt en ny rapport.

En rapport publicerad på fredagen i den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet riktar stark kritik mot de nedskärningar som den grekiska regeringen gjort i landets vårdsektor.

”Kostnaden för omställningen bärs huvudsakligen av vanliga grekiska medborgare. De är föremål för ett av de mest radikala programmen för nedskärningar i välfärdsstaten på senaste tid som i sin tur påverkar folkhälsan”, heter det i rapporten som undersöker ”de allt fler bevisen på en grekisk folkhälsotragedi”.

I studien lyfts ökad barnadödlighet, återkomsten av malaria och ett ökat antal självmord fram som belägg på en allt värre hälsosituation i Grekland.

Mellan 2009 och 2011 skars den grekiska sjukhusbudgeten ned med en fjärdedel efter krav från de internationella långivarna i den så kallade trojkan att hälsovårdsutgifterna fick vara högst sex procent av bruttonationalprodukten BNP. Regeringen tvingades även minska subventioner till olika mediciner. Enligt studien hade 70 procent av patienterna i Achaia-provinsen inte råd att köpa den medicin de fått utskriven av sina läkare.

Arbetslösheten i Grekland steg under november i fjol till rekordhöga 28 procent, för unga under 25 år till 61,4 procent. I landet är sjukvårdsförsäkringen knuten till anställningen vilket har lett till att uppskattningsvis 800 000 greker går utan arbetslöshetsersättning och sjukförsäkring.

Flera tidigare utrotade sjukdomar, som malaria, har dessutom kommit tillbaka.

– Det handlar om en hel rad infektionssjukdomar som har hållits i schack under de senaste 50 eller 60 åren genom stärkta folkhälsoinsatser, sade Martin McKee, professor i europeisk folkhälsa och en av rapportförfattarna, till brittiska The Independent.

I rapporten anklagas även den grekiska regeringen för att sopa problemen under mattan och avfärda bevis på att hälsoläget förvärrats av den ekonomiska krisen.