Annons

De kommande åren tar vi strid för anständiga pensioner i EU, skriver Curt Persson (bilden), Kalevi Kivistö, Lillian Knudsen, Matti Hellsten, Sam Sandberg

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU måste bekämpa övergrepp mot äldre

EU måste ta krafttag mot de övergrepp som äldre utsetts för. Ingen ska ha en pension som understiger EU:s fattigdomsgräns. Det skriver ordförandena i pensionärsorganisationerna i Sverige, Danmark och Finland.

Snart har vi möjlighet att välja de politiker som ska ta plats i EU-parlamentet. Det är på intet sätt ett betydelselöst val. Beslut som fattas inom EU påverkar vår vardag, även för oss som tillhör den äldre generationen.

Inom EU finns ett utbyggt samarbete mellan pensionärsorganisationer som driver på för ett åldersvänligt Europa. Vi har bland annat varit en pådrivande kraft bakom EU:s förbud mot åldersdiskriminering inom arbetslivet, och vi fortsätter att driva på för att få bort all form av åldersdiskriminering.

Under de kommande åren tar vi strid för att alla pensionärer inom EU ska ha anständiga pensioner. Inga pensionärer ska behöva ha inkomster under EU:s fattigdomsgräns. I Sverige ser vi allt fler, framför allt kvinnor, som tvingas leva på pensioner som ligger under den gräns som EU definierat för fattigdom.

När EU går in med stöd till satsningar på vägar, järnvägar och informationsteknik (IT) i medlemsländerna ska det ställas krav på tillgänglighet också för personer som har någon form av funktionsnedsättning. När det gäller IT finns ett förslag på EU-direktiv som kräver att webbsidor med samhällsinformation anpassas även till dem som inte har så stor internetvana. Det förslaget måste bli till verklighet annars riskerar en stor del av Europas medborgare att ställas vid sidan av den digitala utvecklingen.

Det är också viktigt att EU tar initiativ till teknisk standardisering av trygghetslarm för äldre, så att dessa kan användas oavsett tillverkare. Det är inte rimligt att det inom Europa utvecklas olika standarder för en produkt som är så viktig för många äldre.

Stora delar av EU:s forskningspengar används till medicinsk forskning. EU vill att fler äldre ska få fler hälsosamma år. Unionen måste därför garantera att alla äldre får tillgång till mediciner och sjukdomsbehandlingar, samt till information från tester av medicinerna. Dessutom måste EU ta hänsyn till folkhälsan och motverka smittspridning och ojämlikhet i hälsa genom riktade stöd.

Nyligen förändrades EU:s upphandlingsregler på ett sätt som gör det lättare att ta hänsyn till miljö och att ställa sociala krav när varor och tjänster köps in av offentlig sektor. Det gäller till exempel inköp av matvaror till äldreomsorgen. Det är ett steg framåt och nu gäller det att se till att förändringen av regelverket omsätts i handling, samtidigt som vi driver på för att ta ytterligare steg bort från filosofin att enbart billigaste pris ska styra vilka varor som köps in.

Runt om i Europa förekommer övergrepp i olika former mot äldre. EU behöver därför utarbeta en strategi för stödja medlemsländerna att bekämpa dessa övergrepp.

Nu är det viktigt att alla vi äldre går och röstar. Vi behöver kloka och seriösa politiker i Europaparlamentet som inser att en utvecklad välfärd är bra för EU-medborgarna. Den nordiska välfärdsmodellen har skapat samhällen där vi äldre har det förhållandevis bra. Våra nordiska erfarenheter kan lyftas fram som exempel inom EU-samarbetet.

Curt Persson, PRO, Sverige

Kalevi Kivistö, Eläkeläiset ry, Finland

Lillian Knudsen, Faglige seniorer, Danmark,

Matti Hellsten, EKL, Finland


Sam Sandberg, SKPF, Sverige