Hoppa till artikelns andra spalt.

Olovliga gränspasseringar till EU ökar

Allt fler som försöker ta sig över en gräns till EU grips, och en av fyra är flyktingar från Syrien.

Frontex, EU:s byrå för gränsövervakning, uppger att 107 000 personer greps under 2013 när de försökte ta sig in i ett EU-land utan att gå via en gränsstation, skriver Frontex i en rapport. Det är en ökning med 48 procent jämfört med 2012.

En majoritet av dem som lyckades nå ett EU-land flydde via Medelhavet till Syditalien. En av fyra flydde från krigets Syrien och antalet flyktingar från landet fördubblades till över 50 000 mellan 2012 och 2013.

Antalet gripna har dock en minskat jämfört med 2011 då 141 000 personer påträffades när de försökt  ta sig in i EU olagligen. 2009 och 2010 greps 104 600 respektive 104 000 människor. Frontex spår att de illegala gränspasseringarna inte kommer att minska de kommande åren.

För att söka asyl måste personen befinna sig i det land som han eller hon vill söka asyl i. Det betyder att en asylsökande på något sätt måste ta sig in i landet. För 80 procent av människorna utanför EU krävs det ett visum för att resa in i EU. Det kravet gäller för hela Afrika och största delen av Asien och östra Europa.

”Det finns inget känt förhållande mellan individer som korsar gränsen på ett inkorrekt sätt och hur många av dem som sedan söker asyl eftersom den informationen inte sammanställs. EASO kommer däremot att arbeta på det i framtiden”, sade Jean-Pierre Schembri, informationsansvarig på EASO i ett mejl till Europaportalen juni 2013. EASO är ett stödkontor för samarbete med asylfrågor inom EU.