Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige IT-satsar mest i EU

Sverige investerar mest av alla EU-länder inom IT-forskning per person och fjärde mest i reda pengar.

Under 2012 investerade svenska staten motsvarande fem miljarder kronor på forskning och utveckling inom informations- och kommunikationsteknik, fjärde mest i EU. Mest satsade Tyskland med motsvarande 11 miljarder kronor. Det visar EU-kommissionens resultattavla över digitala satsningar.

Per person hade Sverige den överlägset största satsningen, motsvarande 525 kronor. Sverige satsar även högst andel av forskningsanslagen på IT: 15,4 procent.

I genomsnitt spenderades under 2012 6,6 procent av alla statliga forskningsanslag i EU på IT. Motsvarande siffror för Japan och USA är 9,1 respektive 7,9 procent.

Sammanlagt anslogs motsvarande 54 miljarder kronor på IT i EU-länderna, målet till 2020 är att motsvarande 100 miljarder kronor ska investeras i IT-forskning.