EU:s bankunion inför tysk författningsdomstol

Fem tyska professorer har dragit EU:s bankunion inför landets mäktiga författningsdomstol.

Professorerna menar att bankunionen bryter mot tysk lag eftersom den sattes upp utan att EU:s grundlagar ändrades, rapporterar Welt am Sonntag.

I november ska Europeiska centralbanken ta över övervakningen av de största bankerna i de länder som är med i bankunionen för att i tid förhindra att de utlöser en ny finanskris.