Hoppa till artikelns andra spalt.

Ännu ett steg närmare för kanadensiskt handelsavtal

Frihandelsavtalet mellan EU-länderna och Kanada närmare sig ett slutligt godkännande. Men först måste 39 parlament på båda sidor Atlanten ge sitt stöd.

På tisdagen godkände de förhandlade parterna EU-kommissionen och Kanadas federala regering de finstilta texterna i handelsavtalet.  

Avtalet, CETA, som har tagit närmare fem år att förhandla fram är på 1500 sidor och innebär bland annat att nästa alla handelstullar tas bort samt ökad konkurrens kring större offentliga kontrakt och konsumentprodukter.  I en studie som EU-kommissionen och Kanadas regering tagit fram antas handeln mellan Kanada och EU att öka och fler jobb skapas.

– Det här är glädjande nyheter att avtalet är färdigförhandlat. Det kan innebära att den europeiska exporten till Kanada kommer att öka med ungefär 24 procent, enligt EU-kommissionens beräkningar, säger handelsminister Ewa Björling (M) i ett uttalande på onsdagen.

Annons

I förra veckan sade Tyskland att de ännu inte bestämt om de ska godkänna avtalet då de hyser oro huruvida nationella miljöskydd kommer att påverkas negativt på grund av det rättsliga skydd som erbjuds företag som investerar i andra länder. Men enligt EurActiv som citerar en anonym kanadensisk tjänsteman löstes den frågan för flera månader sedan.

Avtalet tros bli en förebild för hur det ekonomiskt betydligt större handelsavtalet som förhandlas mellan EU och USA kommer att utformas.

Avtalet skickas närmast för översättning och senare måste det för att bli giltiigt godkännas av samtlig parlament i EU:s 28 medlemsländer, Europaparlamentet och Kanadas tio provinser och territorier.

År 2013 exporterade Sverige varor till Kanada för ett värde av 7,9 miljarder kronor. Importen från Kanada under samma år uppgick till 2,4 miljarder kronor.