Junckers kommission klarar kvinnorepresentation

Jean-Claude Juncker klarade med minsta möjliga marginal den uppsatta gränsen om minst nio kvinnor i nästa EU-kommission.

Rumänien bytte under torsdagen ut sin manliga kandidat till EU-kommissionen mot Corina Creţu, en socialdemokratisk EU-parlamentariker.

Beslutet innebär att av kommissionens 28 ledamöter är nio kvinnor vilket var det minimikrav som den stora socialdemokratiska partigruppen i EU-parlamentet satt upp. Jämfört med den nuvarande kommissionär är andelen kvinnor oförändrad – knappt en tredjedel.

Av de 28 kommissionärskandidaterna är fem EU-parlamentariker, sju omnominerade kommissionärer, fem tidigare premiärministrar och elva ministrar.

Fördelat på partigrupp hör hälften hemma i konservativa och kristdemokratiska EPP, åtta i socialdemokratiska S&D och fem i liberala Alde. Den sista, britten Jonathan Hill, tillhör konservativa ECR.

I nästa vecka väntas Jean-Claude Juncker presentera sin lista över vilka ansvarsområden kandidaterna föreslås få. Ungefär tre veckor därefter inleder EU-parlamentet sina utfrågningar som senare följs av en omröstning där parlamentarikerna antingen kan fälla eller ge hela kommissionen sitt godkännande.