Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt hög andel fel i EU-budgeten

Andelen fel i EU-budgeten är närmast oförändrad hög. Ännu är det långt kvar till revisorernas acceptansgräns.

Den uppskattade felprocenten i 2013 år EU-budget var 4,7 procent enligt Europeiska revisionsrätten som varje år granskar unionens räkenskaper.

Det är 0,1 procentenhet lägre än andelen fel i EU-budgeten för 2012 men en ökning från 2009 då felandelen var 3,3 procent.

– Revisionsrättens huvudbudskap är att den nya kommissionen och medlemsländerna måste fokusera mer på att få resultat när de spenderar EU:s pengar, sade Vítor Caldeira, ordförande för EU:s revisionsrätt, när han på onsdagen presenterade rapporten.

Ett fel kan vara att det saknas en underskrift eller att en offentlig upphandling inte har genomförts korrekt. Det är inte ett mått på bedrägeri, ineffektivitet eller slöseri. Revisionsrättens egen acceptansgräns för andelen fel är två procent.

Under arbetet med revisionen hittade man 14 fall av misstänkt bedrägeri som vidarebefordrats till EU:s antikorruptionsbyrå Olaf.

Enligt Lazaros S. Lazarou vid Europeiska revisionsrätten är andelen fel i EU-budgeten ungefär samma som i den amerikanska budgeten.

Kommissionen har möjlighet till sanktioner mot medlemsländer som inte sköter utbetalningar på ett korrekt sätt.

I maj 2015 väntas EU-parlamentet rösta huruvida man ska ge kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret 2013. Vanligtvis brukar parlamentet ge grön ljus men bifogar en lista på saker som kan göras bättre till kommissionen.