Annons

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och förste vice EU-kommissionär Frans Timmermans.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Juncker rensar bordet – fokus jobb och tillväxt

Det är i huvudsak jobb och tillväxtsfrågor i EU-kommissionens reducerade arbetsprogram för nästa år.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2015 skiljer sig på flera punkter från föregående års.

– Den stora prioriteringen […] är tillväxt och sysselsättning. Kommissionen måste nu fokusera på det väsentliga, sade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker när han på tisdagen presenterade arbetsprogrammet som helt bygger på hans tio prioriteringar som lanserades i somras.

Innan han och förste vice ordförande Frans Timmermans lade fram sitt förslag hade kritiken varit skarp. I läckta dokument till media framgick att man avser skrota två miljöförslag, ett om renare luft och ett om kretsloppsekonomi som handlar om bättre återvinning av varor i EU. Frans Timmermans försökte dock lugna ledamöterna i EU-parlamentet under tisdagens debatt i Strasbourg.

– Vi vill sätta något på bordet som är mer ambitiöst. Vi kompromissar inte med miljömål, sade Frans Timmermans utan att konkretisera på vilket sätt de är mer ambitiösa än de tidigare förslagen.

EU-kommissionen ger dessutom lagstiftarna – parlamentet och medlemsländerna – sex månader att komma överens om EU:s mammaledighetsdirektiv som sedan 2010 blockerats i ministerrådet. Om så inte sker dras förslaget tillbaka och en ny, uppdaterad version är att vänta.

Juncker och Timmermans lovade även att komma med förslag mot skatteflykt, vilket välkomnades av flera EU-parlamentariker.

– Vårt mål bör vara att företags vinster beskattas där de görs, sade Frans Timmermans.

Som ansvarig kommissionär för ”bättre reglering” meddelade Frans Timmermans att kommissionen drar tillbaka sammanlagt 80 av sina förslag som han av politiska eller tekniska anledningar inte tror kan bli EU-lag. Det kan jämföras med att förra kommssionen i genomsnitt drog tilbaka 30 förslag per år.

Sammanlagt kommer kommissionen under 2015 att lägga 23 nya förslag. Det är en avsevärd minskning från den senaste kommissionen under José Manuel Barroso som i genomsnitt lade 130 nya förslag per år.

EU-parlamentets största partigrupp, kristdemokratiska och konservativa EPP, välkomnade programmet och underströk att genomförandet av programmet är den viktigaste punkten. Parlamentet näst största partigrupp, socialdemokratiska S&D var mer kritiska.

– Vi är besvikna och i viss mån också upprörda. Det liknar alltför mycket det som gällde tidigare, sade S&D:s vice ordförande, spanjoren Enrique Guerrero Salom.

Tredje största gruppen, konservativa ECR, vill att fokus ska ligga på ekonomin,

– Vi behöver starka ekonomier. Ekonomin måste komma första. Vartenda EU-förslag bör ställas inför det enkla testet: gör det det lättare eller svårare för företag att blomstra, sade brittiska Vicky Ford.

Den liberala Alde-gruppen genom ledamoten Sophie in ’t Veld kritiserade kommissionen för att kasta ut barnet med badvattnet genom att ”godtyckligt skrota” lagförslag.

– Vi tror på smart trimning, inte att med en trubbig yxa fälla trädet vid roten, sade Sophie in ’t Veld som även riktade skarp kritik mot Frans Timmermans för att den enda information som EU-parlamentet fått ta del av var till pressen läckta dokument.

18 av de 80 förslagen dras tillbaka på grund av att det enligt kommissionen inte finns någon möjlighet till enighet i ministerrådet, frågor som blockeras av medlemsländer.

– Alde motsätter sig starkt att förslag dras tillbaka endast på grund av att medlemsländerna inte lyckas ta ansvar. Om det vore en regel skulle många bra EU-lagar som gör det lättare för EU-medborgare inte ha funnits i dag, sade in ’t Veld och pekade på bankunionen, det europeiska patentet och gemensamma asylregler.

Från den politiska vänstern, både i och utanför parlamentet, kom skarp kritik mot att förslaget inte innehåller förslag om sociala rättigheter.

– Det finns inte ett enda förslag för att förbättra skyddet för löntagare, konsumenter och miljön, sade Europafackets generalsekreterare Bernadette Ségol.

– I stället för att fokusera på att skapa bättre ramar för våra arbetstagare pratas det i programmet om att göra det lättare för företag på bekostnad av arbetstagarnas rättigheter, sade danska Rina Ronja Kari från vänstergruppen GUE/NGL.

Arbetsprogrammet ska diskuteras på EU-toppmötet som inleds i morgon torsdag och av EU-parlamentet som röstar om en resolution i frågan i januari.