Allt fler tyskar deprimerade

Antalet tyskar som sjukskriver sig på grund av depression ökar dramatiskt.

Mellan 2007 och 2013 ökade sjukfrånvaron på grund av depression i Tyskland med nästan 70 procent, visar en studie från Tysklands största privata sjukkassa Techniker Krankenkasse.

Bara kostnaden för produktionsbortfallet i samband med sjukskrivningarna för depression uppgick under 2013 till närmare motsvarande 40 miljarder kronor.

De branscher som är mest drabbade av depressionssjukskrivningar är callcenter och äldrevård: Kvinnor drabbas i betydligt högre grad än män.

Sammanlagt utgör depression 1,6 procent av alla sjukskrivningar i Tyskland men slår hårdare mot den som drabbas än andra åkommor. I genomsnitt är varje depressionssjukskriven frånvarande från jobbet 64 dagar.

Techniker Krankenkasse räknar med att antalet depressionssjukskrivningar kommer att öka under 2015.