Svenskar mest positiva till invandring

I inget annat EU-land är medborgarna så positiva till invandring som i Sverige.

Med 72 procent av de tillfrågade i EU:s senaste stora opinionsundersökning Eurobarometern är svenskarna överlägset mest positiva till personer som invandrar utifrån unionen. På delad andra plats finns Kroatien och Spanien där 48 procent anser att utomeuropeisk invandring är ganska eller mycket positivt.

Svenskarna är även de mest positiva till invandring från andra EU-länder – över fyra av fem tillfrågade ger tummen upp. Med sammanlagt dryg tre fjärdedelar positivt inställda till EU-migration kommer finländare på andra plats i undersökningen.

I genomsnitt är EU-borna mer gynnsamt inställda till invandring från andra medlemsländer, drygt hälften instämmer i påståendet att EU-migration väcker en positiv känsla.

En majoritet, 57 procent, av de närmare 28 000 tillfrågade EU-borna är däremot negativa till invandring från länder som inte tillhör EU. Bara drygt en tredjedel är positiva. Mest negativa är letter och tjecker.

En annan undersökning visar på liknande resultat – att svenskarna i en europeisk jämförelse generellt är mer positiva till invandring än andra EU-bor.