Hoppa till artikelns andra spalt.

Frankrike slipper undan för tredje gången

Frankrike får ytterligare två år på sig av EU-kommissionen att komma till rätta med sitt budgetunderskott. Samtidigt frias Italien och Belgien från vidare budgetgranskning.

Det meddelade EU:s eurokommissionär Valdis Dombrovskis och ekonomikommissionär Pierre Moscovici på onsdagen. Även Italien och Belgien får grönt ljus för de reformer de utlovat.

– Vad gäller situationen i Frankrike var det det uppenbart svåraste fallet. Det är tydligt att Frankrike måste öka sin ansträngningar [att genomföra reformer], sade Dombrovskis.

Frankrike måste innan maj presentera en plan för kommissionen om hur landet ska få ned sitt budgetunderskott i linje med EU-reglerna.

EU-kommissionen granskar varje år euroländernas statsfinanser för att se om de strider mot unionens budgetregler som säger att ett budgetunderskott får vara högst tre procent av bruttonationalprodukten.

Frankrike har vid två tidigare tillfällen fått uppskov för att klara målen. I november i fjol, när det såg ut som att landet skulle bryta mot EU-reglerna, beslutade kommissionen att skjuta upp beslutet till slutet av februari i år. Samtidigt fick Italien och Belgien tre månaders extra tid att presentera nya åtgärder för att få ned sina underskott.

Euroländer med alltför stora underskott riskerar att få böter om de inte gör tillräckligt för att få ned dem.