Frans Timmermans och Dimitris Avramopoulos.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionen öppnar för asylansökan på ambassader

EU-kommissionen skyndar på förslag om nya migrationsregler och flaggar för att invandrare ska slippa ta sig över Medelhavet för att söka asyl.

EU-kommissionen tidigarelägger sin planerade lansering av ett nytt migrationspaket till slutet av maj. Paketet består av fyra huvuddelar där en är göra det lättare för flyktingar att ansöka om asyl.

– För oss är det mycket viktigt att anta regler för laglig invandring. Det innebär att de som vill söka asyl ska kunna göra det i ursprungslandet. Vi planerar för tillfället att tillsätta en typ av migrationsattachéer i våra delegationer, sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på onsdagen.

I dag erbjuder inget EU-land möjligheten att söka asyl på någon av landets ambassader. Syftet med ett sådant förslag är att minska antalet flyktingar som dör när de försöker tas sig in i EU via exempelvis Medelhavet. Sedan 2000 uppskattas att runt 25 000 personer dött när de försökt ta sig till något medlemsland, de flesta i Medelhavet.

I fjol beräknas närmare 280 000 personer ha tagit sig in i något EU-land olagligt.

I paketet väntas även bland annat förslag om att göra det lättare för kvalificerad arbetskraft att invandra. Kommissionen vill även se en ”aggressivare politik” mot dem som smugglar flyktingar och samtidigt stärka EU-ländernas yttre gränser.

Avramopoulos pekade även på svårigheter för vissa medlemsländer att genomföra de så kallade Dublin II-reglerna som bestämmer vilket land som har ansvaret för att behandla asylansökningar.

– Jag är öppen att diskutera hur Dublin II fungerar och se huruvida det nuvarande systemet kan förbättras i en anda av delat ansvar, sade Dimitris Avramopoulos.

Enligt kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans handlar paketet främst om att se till att medlemsländerna följer redan existerande lagstiftning.

– Vi måste se till att befintliga verktyg fungerar bättre. Vi måste se till att medlemsländerna tillämpar reglerna på samma sätt. Problemets kärna i dag är att det finns för många skillnader så vi räknar inte med att ändra systemet ännu, sade Timmermans.