Bernadette Ségol (Europafacket), Gunilla Almgren (UEAPME), Emma Marcegaglia (BusinessEurope), Marianne Thyssen (sysselsättningskommissionär) Valdis Dombrovskis (vice ordfförande i kommissionen) och Valeria Ronzitti (CEEP).

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fack- och arbetsgivare tillbaka på EU-scenen

Arbetsmarknadens parter ska involveras mer när EU beslutar om ekonomi och jobb.

EU-kommissionen ville på torsdagen med en högnivåkonferens få en nystart för den sociala dialogen – samtal och förhandlingar mellan politiker, arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare – efter att modellen i det närmaste legat i träda under de senaste krisåren.

– Under de senaste åren har det inte funnits något jämförbart evenemang organiserat av kommissionen eller någon annan EU-institution, sade Valdis Dombrovskis som är den förste EU-kommissionären att ha ett uttryckligt ansvar för den sociala dialogen.

Till konferensen hade fackliga ledare och ledare från arbetsgivare från hela EU bjudits in för att diskutera hur samtalen ska återupptas igen. Ett huvudsyfte var att få deras åsikter om hur den sociala dialogen ska stärkas på EU-nivå.

– Vi behöver deras expertis. De är oljan och maskinen i den sociala marknadsekonomin, sade EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen som pekade ut fler områden än arbetsmarknaden där fack och arbetsgivares åsikter är viktiga: bland annat inom handels-, migrations- och transportfrågor.

Både fack och arbetsgivare välkomnade initiativet.

– Jag är inte säker på att vi kan enas om allt men kan bli en referens om vad den sociala dialogen bör vara under de kommande åren, sade Bernadette Ségol, generalsekreterare på Europafacket, en paraplyorganisation som representerar 88 europeiska fackliga centralorganisationer.

– Europeiska och nationella arbetsmarknadsparter måste involveras bättre i den europeiska ekonomiska styrningen, sade Gunilla Almgren, ordförande i UEAPME som representerar europeiska små och medelstora företag.

Arbetsgivarna menade att lösningen på den ekonomiska krisen är att öka konkurrenskraften,

– Det vi måste angripa nu är brist på konkurrenskraft, sade Emma Marcegaglia, ordförande för arbetsgivarorganisationen BusinessEurope som representerar 39 nationella arbetsgivare i Europa däribland Svenskt Näringsliv.

Både fack och arbetsgivare efterfrågade bättre bevakning från kommissionen att se till att medlemsländerna genomför de lagar som stiftas gällande arbetsmarknaden.

En fråga som diskuterades under konferensen var hur parterna kan få större inflytande i den så kallade europeiska planeringsterminen där EU-kommissionen varje år granskar medlemsländernas ekonomi och därefter kommer med rekommendationer om förbättringar.

– Den grundläggande idén är att se till att det finns mer tid för dialog med arbetsmarknadens parter på EU-nivå, sade Valdis Dombrovskis.

Första tillfället för en avstämning av nystarten är vid EU-toppmötet i Bryssel i mars då de europeiska representanterna arbetsmarknadens parter, Europafacket och BusinessEurope, träffar EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk för samtal. Detta sker två gånger per år och är inskrivet i EU-fördraget.

Valeria Ronzitti, generalsekreterare för CEEP, en paraplyorganisation för europeiska offentliga arbetsgivare och företag, vill att parterna även ska få möjlighet att diskutera med stats- och regeringscheferna i samband med detta.

– Vi känner oss som en aptitretare innan toppmötet men vi har inte möjlighet att ge vårt budskap inför stats- och regeringscheferna, sade Valeria Ronzitti.