EU-kommissionär Pierre Moscovici ansvarar för skattefrågor.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny EU-insats mot skattesmitande storföretag

EU-kommissionen vill tvinga medlemsländerna att dela information om skatteavtal de ingår med internationella företag.

I ett första steg att bekämpa så kallad ”aggressiv skatteplanering” lanserade EU:s skattekommissionär Pierre Moscovici på onsdagen ett förslag för att öka öppenheten kring medlemsländer som lockar storföretag med attraktiva skatteavtal.

– Det finns i dag företag som vägrar betala sin beskärda del av skatter och använder sig av olika mekanismer för att dra sig undan eller minimera sin inbetalade skatt, sade Moscovici som vill att företag beskattas där den ekonomiska verksamhet bedrivs.

Frågan fick nytt ljus i höstas när det uppdagades hur Luxemburg erbjudit multinationella företag som Apple, Amazon, Heinz och Pepsi lukrativa avtal som minskade deras skattebörda till i vissa fall någon procent av vinsten.

Förslaget, som är det första av ett flertal som ska presenteras i år, går ut på att medlemsländernas skattemyndigheter varje kvartal ska skicka en rapport med samtliga gränsöverskridande förhandsbesked i skattefrågor till övriga EU-länder. Om ett lands skattemyndighet så vill ska den dessutom kunna begära ut ytterligare information om skatteavtal. I förslaget ska utbytet även omfatta skatteavtal tio år tillbaka i tiden

Syftet är att göra det lättare för medlemsländerna att upptäcka missbruk. I dagsläget behöver medlemsländerna enligt kommissionen endast dela med sig ”mycket begränsade uppgifter” om bolagsbeskattning med varandra vilket försvårar bedömningen av var ett företags ekonomiska verksamhet faktiskt äger rum.

– Skattetransparens är helt nödvändigt för att bekämpa oegentliga och dunkla system, sade Pierre Moscovici.

Kommissionen ska även göra en utvärdering av nya öppenhetskrav på företag, som att exempelvis tvinga dem att offentliggöra viss skatteinformation. En översyn av EU:s uppförandekod om företagsbeskattning ska också genomföras.

Nästa steg i kommissionens plan ska komma i juni. Det väntas innehålla förslag om en ”rättvis och effektiv företagsbeskattning” i medlemsländerna, med nya förslag i en gammal fråga om gemensam bolagsskattebas i EU-länderna och föra in nya skatteinitiativ från de internationella organisationerna för rika länder OECD och G20.

Frågan om beskattning av företag är mycket kontroversiell. För närvarande granskar EU-kommissionen fyra medlemsländer – Luxemburg, Irland, Nederländerna och Belgien – för att ha gett storföretag konkurrenshämmande skatteavtal. Kommissionen har även begärt att alla medlemsländer ska skicka in information om hur de tagit beslut om skatter för företag mellan 2012 och 2013.

Eftersom frågor om skatter och beskattning i EU kräver enhällighet bland medlemsländerna har tidigare liknande förslag blockerats av länder som Luxemburg och Österrike. Men Pierre Moscovici tror att läget i dag – då frågan om skatteflykt hamnat högre på dagsordningen och ekonomisk kris gjort att många medlemsländer letar febrilt efter intäkter – är betydligt gynnsammare för att nå en överenskommelse.

Onsdagens förslag ska nu behandlas av medlemsländerna i ministerrådet – EU-parlamentet har bara en rådgivande roll.

Kommissionen hoppas att medlemsländerna ska kunna enas om skatteutbytet innan årets slut så att de nya reglerna kan börja gälla nästa år.