Hoppa till artikelns andra spalt.

Hemliga EU-möten ska granskas

EU-ombudsmannen är orolig för att de så kallade trilogerna mellan EU-parlamentet, medlemsländerna och EU-kommissionen har allt för dålig insyn.

Efter att EU-parlamentet och ministerrådet, där medlemsländerna ingår, har enats om sina respektive ståndpunkter i ett lagförslag från kommissionen sätter sig representanter från de tre EU-institutionerna i så kallade triloger – informella förhandlingar – för att kunna enas i frågan. Trilogerna finns inte med i EU-fördraget och har kritiserats för att vara allt för hemliga. Under nästa år vill EU-ombudsmannen Emily O’Reilly granska dessa förhandlingsfora.

– Det förs inga protokoll som offentliggörs efteråt. Det är aldrig helt tydligt när möten äger rum eller hur beslutsprocessen går till, sade O’Reilly i en intervju med EurActiv.

Under de senaste åren har användningen av triloger ökat, enligt en rapport från EU-parlamentet.