EU-kommissionen: Tysk minimilön hindrar fri rörlighet

EU-kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot vad den anser vara en orimlig följd av Tysklands nya minimilön.

Vid årsskiftet började den nya tyska minimilönen att gälla. Även långtradarchaufförer från andra länder som åker genom Tyskland på väg mot sin slutdestination omfattas.

Det anser kommissionen inte vara förenligt med EU:s regler om den fria rörligheten för varor och tjänster ”på ett oproportionerligt sätt”. På tisdagen inledde kommissionen därför ett så kallat överträdelseförfarande mot Tyskland, det första steget mot att dra ett land inför EU-domstolen.

Den tyska regeringen har två månader på sig att svara på kommissionens invändningar.

En rad åkerier från Österrike, Ungern och Polen har tidigare tagit frågan till tyska författningsdomstolen. De 14 åkeriföretagen anser att det är ohållbart behöva betala minimilönen och utföra den pappersexercis som den tyska minimilönen, som började gälla vid årsskiftet, kräver när deras chaufförer under bara några timmar kör genom Tyskland.