Européer allt fetare

Sverige hör till de länder i Europa där andelen överviktiga spås öka mest.

Enligt uppskattningar från Världshälsoorganisationen WHO kommer närmare två av tre svenskar vara överviktiga år 2030. Det är en ökning med 28 procent jämfört med andelen år 2010 då hälften av svenskarna definierades som överviktiga.

När det gäller andelen som räknas som sjukligt överviktiga kommer den i det närmaste att fördubblas. Från 2010 då 13 procent räknades till denna kategori till 24 procent år 2030. Sverige har dock jämförelsevis en mindre andel överviktiga än i de flesta andra europeiska länder i sammanställningen.

Störst andel överviktiga spås dock Irland få där nästan nio av tio omfattas av den definitionen. När det gäller sjukligt överviktiga beräknas Island få störst andel år 2030: 45 procent av befolkningen.

Endast i Nederländerna väntas andelen överviktiga och sjukligt överviktiga minska mellan 2010 och 2030. Nederländerna är också det land om väntas få den minsta andelen överviktiga och sjukligt överviktiga.

Störst skillnad mellan könen år 2030 förväntas det bli i Ukraina. Närmare hälften av de ukrainska männen kommer att klassas som sjukligt feta jämfört med bara motsvarande sex procent av kvinnorna, det lägsta talet i Europa.

Siffrorna i sammanställningen ska enligt WHO tolkas med försiktighet eftersom kvalitén på de underliggande uppgifterna varierar från land till land. Men WHO sträcker ändå upp ett varningens finger.

– Dessa beräkningar visar att mer måste göras när det gäller att förebygga och hantera sjuklig övervikt, sade João Breda från WHO:s europeiska lokalkontor, rapporterar The Guardian.