Svenska badvatten står sig dåligt

Bara Rumänien och Polen har en lägre andel badplatser med högsta betyg än Sverige.

Drygt hälften av de 444 svenska badplatser som granskades under fjolåret får högsta betyg – utmärkt – för vattenkvaliteten. Det visar EU:s miljöbyrå i sin årliga sammanställning över badplatser.

Jämfört med 2013 har antalet badplatser i Sverige som får underkänt mer än fördubblats från sju till sexton. De underkända badplatserna ligger bland annat längs Hallands och Skånes kuster. Men även Västra Götaland och Stockholms län har underkända badvatten.

En relativt stor andel, ungefär femte, av badplatserna i Sverige kunde av olika anledningar inte bedömas.

Sammanlagt har drygt 21 000 badplatser undersökts. Flest badplatser med toppbetyget har Italien med närmare fem tusen ställen, Italien hade även flest badvatten med underkänt betyg.