Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

Bild: Europeiska unionens råd

Turkiet till EU: Tre miljoner nya flyktingar kan komma

Efter Rysslands och Irans inblandning i Syrienkriget kan enligt turkiska uppskattningar tre miljoner flyktingar röra sig mot Europa.

I går måndag träffade ledarna för EU:s tre institutioner kommissionen, parlamentet och rådet Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan för att försöka övertyga honom att göra mer för att hindra flyktingar från att komma till EU-länderna.

– Enligt turkiska uppskattningar kan ytterligare tar miljoner potentiella flyktingar komma från Aleppo och dess omgivning, sade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk under en debatt i EU-parlamentet på tisdagen.

Erdoğan fick i Bryssel med sig ett utkast till en plan som på två ben ska minska flödet av flyktingar till medlemsländerna. Det ena benet går ut på att ge pengar till Turkiet och hjälporganisationer i andra länder runt Syrien så att de kan hjälpa flyktingar där. Det andra benet innebär ett stärkande av samarbetet mellan EU och Turkiet för att hindra att flyktingar som inte har ”behov av internationellt skydd” söker sig till EU.

Av EU och medlemsländerna ska Turkiet få upp till en miljard euro, motsvarande 9,4 miljarder kronor, i år och under nästa. Hittills har Turkiet lagt ut motsvarande 63 miljarder kronor på flyktingkrisen.

Turkiet ska i gengäld se till att flyktingar får rätt att arbeta i landet och ge dem tillgång till sjukvård och undervisning.

Personer med asylbehov ska vidarebosättas från Turkiet så att de inte behöver ge sig ut på farliga vägar för att nå ett EU-land. Denna insats ska enligt planen ökas gradvis.

För att hindra flyktingar att ta sig vidare norrut i Europa ska de informeras om riskerna i samband med detta. Turkiets flotta ska stärkas – dels för att söka upp och rädda flyktingar, dels för att skicka tillbaka flyktingar som inte är i behov av internationellt skydd.