Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenskt forskningsmål alltmer avlägset

Sverige satsar näst mest på forskning i EU men kommer allt längre från att nå sitt mål till 2020.

Med 3,16 procent av bruttonationalprodukten satsade Sverige under fjolåret förhållandevis näst mest pengar i EU på forskning och utveckling. Det visar preliminära siffror från Eurostat.

Jämfört med nivån för tio år sedan, 2004, har dock Sveriges forskningssatsningar till skillnad från de flesta andra EU-länder minskat och är den lägsta sedan 1995.

Sammanlagt satsade EU-länderna under 2014 drygt två procent av det samlade BNP:et på forskning, en ökning på 0,27 procentenheter jämfört med för tio år sedan.

EU:s mål är att medlemsländer tillsammans ska satsa minst tre procent av BNP på forskning till år 2020. För Sverige är målet fyra procent. Två länder, Tjeckien och Danmark, hade redan 2014 uppnått sitt nationella mål.