Kvinnor klarade finanskrisen bättre

Fler kvinnor i EU-länderna har kommit in på arbetsmarknaden medan andelen män med jobb minskat. Men även på andra områden har kvinnor klarat sig bättre.

Finanskrisen som på allvar slog till 2008 och sedermera utvecklades till en eurokris har påverkat EU-länderna på många sätt. Antalet arbetslösa i unionen ökade exempelvis med åtta miljoner mellan 2007 och 2014. Men krisen har inte slagit lika mot alla. Flera sammanställningar som Europaportalen gjort visar på att kvinnor klarat sig bättre än män genom krisen.

Mellan 2007 och 2014 minskade andelen sysselsatta män samtidigt som andelen kvinnor ökade. I alla EU-länder förutom Rumänien klarade sig kvinnorna bättre på arbetsmarknaden än män.

Även när det gäller deltidsanställningar ökade dessa i högre grad mer för män än för kvinnor. Det är dock fortfarande tre gånger så vanligt att en kvinna är deltidsanställd som en man.

Kvinnornas inkomster ökade något mer än männens.

 

Kvinnor har även klarat sig bättre än män när det gäller EU:s mått på fattigdom, det som kallas risk att hamna i fattigdom eller social utestängning. Detta stämmer för 23 av medlemsländerna, dock ej Sverige där männen klarat sig bättre från att hamna i fattigdom.

 

Även när det gäller unga med en universitetsutbildning har detta ökat något mer bland kvinnor som redan innan krisen var de bäst utbildade.

 

När det gäller förväntad livslängd har dock denna ökat mer för män än för kvinnor som är de som sedan länge haft den längsta genomsnittslivslängden.

 

Professor Jill Rubery som forskar om arbetsmarknader vid Manchester Business School menar dock att jämställdhetspolitiken fått sätta sig i baksätet under krisen.

– I synnerhet de sydeuropeiska länderna hade planerat att utveckla äldrevård och barnomsorg. Saker som nu lagts på is, säger Rubery till Europaportalen.