Som en del av en större uppgörelse kommer EU att bidra med ekonomisk stöd så att 400 000 flyktingbarn i Turkiet kan gå i skolan. Arkivbild.

Som en del av en större uppgörelse kommer EU att bidra med ekonomisk stöd så att 400 000 flyktingbarn i Turkiet kan gå i skolan. Arkivbild.

Svenskt stöd till flyktingar i Turkiet

EU-länderna är på väg att betala utlovade miljarder för att förbättra situationen för flyktingar i Turkiet. Öven en halv miljard kronor kommer från Sverige.

Regeringen beslutade på torsdagen att 570 miljoner kronor, vilket är Sveriges del av ett större EU-bidrag, ska bidra till skolgång för 400 000 flyktingbarn i Turkiet.

– Färre än hälften av flyktingbarnen i Turkiet går i skolan. Vi riskerar förlorade generationer som går rakt in i arbetslöshet utan framtidsutsikter, sade biståndsminister Isabella Lövin (MP) i ett uttalande.

Sveriges och övriga EU-länders stöd kommer också att gå till primärvård, mödravård och vård av krigsskadade, samt användas för humanitära insatser i form av mat, tak över huvudet och rent vatten.

Insatser kommer även att genomföras i syfte att integrera flyktingar på arbetsmarknaden. Stödet kommer i stor utsträckning att kanaliseras genom FN-organisationer och andra internationella organisationer.

När EU-kommissionen ger klartecken, troligen under maj månad, kommer Sverige att skicka iväg halva beloppet medan den andra halvan av det svenska bidraget tillsammans med övriga EU-länders utbetalas under nästa år.

EU-stödet är en del av en större uppgörelse mellan EU och Turkiet som slöts mellan parterna i november förra året. Under 2016 och 2017 har EU lovat betala 28 miljarder kronor för att hjälpa syriska flyktingar i Turkiet.

Turkiet å sin sidan ska hjälpa flyktingarna inom rad områden. Landet ska också ta emot migranter som skickas tillbaka från Grekland samt bekämpa människosmuggling.