Annons

Nederländerna var det land som 2013-2014 registrerade flest offer för människohandel. Två tredjedelar av alla offer utsattes för sexhandel. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-medborgare offer för människohandel

Runt 8 000 personer utnyttjas i människohandel i EU per år men mörkertalet är stort.

De viktigaste ursprungsländerna för personer som utsätts för människohandel i EU är Rumänien, Bulgarien, Nederländerna, Ungern och Polen.

Det visar den första rapporten från EU-kommissionen om medlemsländernas arbete med att bekämpa människosmuggling.

– Det är moraliskt och rättsligt oacceptabelt och oförlåtligt att det i EU under 2000-talet finns människor som köps och säljs och utnyttjas som handelsvaror, sade EU:s inrikeskommissionär Dimitris Avramopoulos när rapporten presenterades på torsdagen.

Enligt rapporten registrerades under 2013 och 2014 närmare 16 000 personer som offer för människohandel i EU-länderna. Men Avramopoulos menar att mörkertal sannolikt är mycket stort.

Sverige var ett av de länder där minst antal offer för människohandel registrerades: 64 personer. Sverige tillhörde även den grupp länder vars medborgare i minst utsträckning registrerats för att ha utsatts för människohandel: färre än fem under de två åren.

Sedan 2011 finns EU-regler om hur människohandel ska förebyggas och bekämpas. Syftet med rapporten enligt Myria Vassiliadou, EU-samordnare för arbetet mot människohandel, är att få bättre kunskap om läget och därmed lättare kunna utfärda rekommendationer till medlemsländerna.

I rapporten framgår att handel med barn är en av de mest ökande trenderna i EU.

I förra veckan röstade EU-parlamentet igenom en resolution som uppmanade EU-länderna att göra mer för att skydda offren för människohandel.